Zárva

Fizetési opciók

Áruházunkban lehetőség van, átutalással (OTP 11773384-01459452) és utánvéttel történő fizetésre. Utóbbi esetén a teljes vételárat szállítási költséggel együtt a küldemény átvételekor kell kifizetni készpénzben a küldemény kézbesítőjének.

Garanciális feltételek

Garanciát vállalunk minden termékre az átadástól számított 3-18 hónapig, melyet a termékhez mellékelt jótállási jeggyel igazolunk.
A garanciát csak abban az esetben áll módunkban érvényesíteni, ha a terméket hiánytalanul küldi vissza. A garanciális igény nem érvényesíthető a nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodásokra illetve sérülésekre. A garanciális ügyintézés további részleteire a PTK-ban, a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben, illetve a 151/2003 (IX. 22.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

Szállítás

A megrendelt tételeket a Royal-Futár Hungária futárszolgálattal küldjük el a megrendelőnek. A küldemény ellenértékének kifizetése a csomag átvételekor történik, kivéve előreutalás esetén.

Szállítási határidő:

A megrendelt termék(ek)et – amennyiben az(azok) raktáron vannak – a megrendelés visszaigazolásától számított   4-5 munkanapon belül szállítjuk.

A vásárlástól való elállási jog

A vásárlástól való elállás jogában áll a Vevőnek és az Eladónak egyaránt. A termék megrendelésének lemondását a megrendelést követő munkanap 17 óráig, illetve a termék kiküldése előtti pillanatig teheti meg elérhetőségünk bármelyikén. A vevőt ez esetben semmilyen költség nem terheli.

A megrendelés során a Vevő gyakorolhatja a 17/1999. (II. 15.) Korm. Rendeletben foglalt elállási jogát. A vevő a szerződéstől 8 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat, ha az áru hibátlan, hiánytalan, eladható állapotban van. A vevő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette.
Az értékesítő köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 napon belül visszatéríteni. Az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségek a vevőt terhelik.

Hibás teljesítés esetén a visszaszállítási költséget cégünk vállalja.

Az áru cseréje, visszavásárlása

Az áru cseréjére a csomag átvételétől számított 8 napon belül –az erre vonatkozó jogszabályok alapján- lehetőség van.

A cseregarancia csak sértetlen, még nem használt termékre érvényes.
Az Eladó kizárólag sérülésmentes, hiánytalan, sértetlen csomagolású, teljesen ép termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a Vásárló részére megtéríteni. Az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő, a termék, valamint a csomagolás sérüléséből adódó kárának megtérítését.
A cserével, visszavásárlással, elállással, felmerülő csomagolási és szállítási költségek a vásárlót terhelik.

Figyelem! 

A terméket eredeti csomagolásában, és az eredeti számla és jótállási jegy kíséretében küldje vissza, ezeknek hiányában nem áll módunkban kicserélni a terméket!

Adatvédelmi nyilatkozat

A karora.shop.hu hangsúlyosan figyelmet fordít a honlapját meglátogató ügyfelek személyes adatainak védelmére.

Amennyiben Ön honlapunkon keresztül vagy az ott található e-mail címek valamelyikét használva személyes adatokat ad meg, abban az esetben hozzájárul ahhoz, hogy azokat cégünk a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvántartsa és kezelje.

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható az érintettre vonatkozó következtetés.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.

Társaságunk az Ön kérésére minden esetben tájékoztatást ad az általunk kezelt személyes adatairól, azok kezeléséről, továbbá Ön bármikor kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését. A karora.shop.hu a személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást csak abban az esetben tagadhatja meg, ha a jogszabályban meghatározott esetekben a törvény lehetővé teszi.

Felhívjuk figyelmét, hogy a fentiektől eltérő célból végzett adatkezelést a karora.shop.hu csak az ügyfél előzetes hozzájárulásával végezhet, valamint az Ön hozzájárulása nélkül a karora.shop.hu csak a törvényben meghatározott esetekben adhatja ki harmadik személynek az Ön személyes adatait.

Tájékoztatjuk, hogy honlapunk legtöbb oldalát a nélkül tekintheti meg, hogy bármiféle személyes információt szolgáltatna magáról. Weboldalunkon azonban fellelhetőek olyan szolgáltatások is, melyek igénybevételéhez szükség van az Ön regisztrációjára és azonosítására. Ezen esetekben az Ön által megadott adatokat társaságunk szigorúan bizalmasan kezeli és gondoskodik arról, hogy azokhoz illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá.

A fenti célok megvalósítására cégünk olyan eljárási szabályokat alakított ki, melyek alkalmasak a jogszabályokban rögzített adat- és titokvédelmi szabályokban foglalt előírások érvényre juttatására.

Adatkezelési nyilatkozat

1. Regisztráció során rendelkezésünkre bocsátott adatok

A regisztrációköteles szolgáltatásaink igénybevételéhez felhasználóinknak regisztrációs kérdőívet kell kitölteniük, amelynek kitöltésével a partnerünk egyben nyilatkozik, hogy az általa közölt adatok, információk a valóságnak megfelelnek, valamint szavatolja, hogy ezen adatok harmadik személy jogait nem sértik. A regisztrációval partnerünk a karora.shop.hu –t felhatalmazza arra, hogy a közölt adatait regisztrálja, adatbázisában nyilvántartsa, munkatársai körében kezelje. A regisztráció során keletkező információkat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá.

2. A szervereink által automatikusan naplózott információk

Szervereink felhasználóink IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és néhány másinformációt automatikusan regisztrálják. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink minőségének folyamatos javítása érdekében és statisztikai célokra. Ezen adatokat a felhasználók által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsoljuk össze.